Φωτογραφία Ημέρας Σεπτέμβριος 2018

Ο κόσμος μας, όπως τον γνωρίσαμε, δεν υπάρχει πια, αλλάζει, και θα αντιμετωπίσει προκλήσεις και δοκιμασίες. Βασίλης Λάππας