Εάλω η Πόλη του Δημήτρη Λούκα

Εάλω η Πόλη Πριν από 565 χρόνια, μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες στη μακρά Ιστορία του Ελληνισμού, γράφτηκε στα τείχη της Κωνσταντινούπολης…