Αιμιλία Λυμπεράκη – Besson

0
328

Αιμιλία Λυμπεράκη – Besson

– Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
– Ms «Στρατηγικές Επικοινωνίας»,
– Σύμβουλος Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων,
– Εμπειρογνώμονας νέου management HR, Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης & Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
– Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS Plus, με θεματικές Εκπαίδευση Ενηλίκων & Εκπαίδευση-Κατάρτιση & ΜΜΕ, Ι.Κ.Υ.
– Μέλος του Δικτύου ALUMNI, συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας σε θέματα εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας
– Υπότροφος σε Διεθνή Κύκλο Σπουδών “management” και Διαχείρισης Ανθρώπινου  Δυναμικού στην  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) – Paris.
– Στέλεχος φορέων και επιχειρήσεων επί 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας
– Πρώην υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
– Πρώην μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ)- ΕΟΠΠΕΠ
– Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
– Ειδική Γραμματέας Δ.Σ. της Διπλαρείου Βιοτεχνικής Σχολής

Διαθέτει ευρύ εκπαιδευτικό – συγγραφικό έργο και αρθρογραφία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης – Οικονομίας, συμπράξεις δημόσιου & ιδιωτικού τομέα, management ανθρώπινου δυναμικού, Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Επιχειρηματικότητας

e-mail:  elymperaki@minedu.gov.gr

emilylymperaki@yahoo.com

 

Emilia Lymperaki – Besson

– Diplômé en langue et littérature françaises, EKPA – Universite d’Athenes
– Ms “Stratégies de communication”
– Conseillere pédagogique du ministère de l’Education, de la Recherche et des Affaires religieuses,
– Expert en nouvelle gestion management RH, Apprentissage tout au long de la vie – Emploi et politiques européennes, EKDDA,
– Expert sur le programme européen ERASMUS Plus, concernant l’ éducation des adultes et l’ éducation et la formation et les PME, IKY
– Membre du réseau ALUMNI, coopération Grèce-France sur l’ éducation et l’ esprit d’entreprise
– Boursiere  en Cyrcle International d’Etudes “Gestion des Ressources Humaines-management” à l’ Ecole Nationale d’ Administration Publique de France (ENA) – Paris
– Agent d’ affaires et d’entreprises depuis 15 ans dans le secteur privé de l’économie
– Responsable du department des Pogrammes Européens et des Relations Internationales de la Confederation Generale des PME-GSEVEE (secteur prive)
– Membre du Conseil d’ Administration du Centre National de Certification des Structures et des Diplomes de la formation professionnelle (EKEPIS) – EOPPEP
– Membre de l’Association Scientifique de l’Education Professionnelle et de la Formation d’ EETEK
– Secrétaire spéciale du CA de l’ Ecole Industrielle-Artisanale / DIPLARIOS

On dispose d’un large oeuvre éducatif – écrit et des articles sur les questions de l’administration publique – économie, les partenariats du secteur public et privé, la gestion des ressources humaines, les politiques européennes et l’esprit d’entreprise

Nationalite: Grecque – Francaise

Mariee avec une fille

e-mail:  elymperaki@minedu.gov.gr

emilylymperaki@yahoo.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here